Soru/Yanıt?

2023 Mimari Fikir Yarışması Soru/Yanıt?

YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASI 2023
SORULAR-CEVAPLAR

Tasarım / İçerik ile ilgili sorular

1. Şartnamede "1. Yarışmanın Konusu ve Amacı" bölümünde belirtildiği üzere "Proje Alanı" olarak belirtilen kısıma ek olarak tekil bir yapı ölçeğinin yanı sıra bir doğa olayından etkilenen bir alan ya da insanların temas ettiği ve atıl hale gelen kent dışında bir coğrafik -tırnak içinde "yeni"- oluşumun yeniden düşünülmesi proje alanı olarak tanımlanabilir mi?

Yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır.

2. Merhabalar, Benim sorum şu şekilde: Yarışma hakkında jüri üyelerinin fikirlerini belirttiği videoda spekülatif olması yönünde birkaç söylem geçti, bunu hedeflerken kavramsal anlamda mı yoksa yapma biçimi yönünde mi ele almalıyız?

Kavramsal yaklaşımın ve yapma biçiminin, tasarımın ayrılmaz parçaları olarak ele alınması önerilmektedir. Jüri, tasarımın bütünü için bu vurguyu yapmıştır.

3. Yarışma konusu eski yapılar olduğu için koruma altında ve sit alanı içerisinde bulunan yapıların durumu ne olacaktır? Müdahale edilebilirliği koruma kurulu ve sit alanları tüzüklerine uygun mu davranılmalı? 1. Derecede sit alanlarına müdahale edilemiyor.

Yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır.

4. Yarışma ek metninde deprem konusunun dönüştürme ve değerlendirme kavramları ile birlikte ele alınması vurgulanmıştır. Ancak; ‘Yarışmanın Konusu ve Amacı’ kısmında yer alan yeniden işlevlendirme, kimlik, miras gibi kavramsal yaklaşımların ‘deprem konusu’ ile tüm tasarım zeminlerinde örtüşemeyeceğini düşünüyor ve deprem konusunun hem tasarım anlayışı hem de kavramsal açıdan yarışmanın amacından ve bağlamından teknik olarak ayrışma riski teşkil edebileceğini düşünüyorum. Bu yaklaşımdan hareketle, deprem konusunun tasarımda fiziksel bir şekilde rol alması veya depremin akıllara getirdiği dönüşüm olgusu aracılığıyla kavramsal olarak yansıması konusuna açıklık getirebilir misiniz?

Deprem ana konu olmamakla birlikte proje ya da fikirlerin deprem gerçeği ile anlamlı ve anlaşılır bir ilişki ya da bağ kurmaları teşvik edilmektedir. Bu konunun öneri içerisindeki rolü ve kapsamı yarışmacıya bırakılmıştır.

5. Yarışmanın Konusu ve Amacı’ bölümünde proje alanı ve ölçeği yarışmacıya bırakılmış olup, farklı ölçeklerde bir tartışma zemini öngörülmüştür. Fakat; Ek 1’de danışma grubuna kentsel planlama ve inşaat mühendisliği disiplinlerinden uzmanlar dahil edilerek, ana yaklaşıma yarışma ölçeği, teknik boyut ve uygulanabilirlik gibi ek çerçevelerin eklendiği çıkarımına varıyorum. Tüm bu girdilerle birlikte, son durumda yarışmacının seçtiği alanı nasıl bir ölçekte ve yaklaşımla ele alacağı konusuna açıklık getirebilir misiniz?

Jürinin genişletilmesi, olası farklı ölçek ve detay düzeyindeki önerilerin daha kapsamlı değerlendirilebilmesine olanak sağlama amacı taşımaktadır. Ölçek ve yaklaşım serbesttir ve yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır.

Katılım Koşulları ile ilgili sorular

1. Daha önce akademik dönem içinde yaptığım bir projenin konusu yarışma konusu ile aynı, yaptığım projemle MimEd’e katılıp ön elemeyi geçtim. Aynı proje ile Ytong yarışmasına katılabilir miyim?

Yarışma Şartnamesi daha önce başka ortamlarda değerlendirilmiş, telif hakları müelliflerde olan projelerle katılımı sınırlamamakla birlikte çalışmaların yarışmaya özel olarak üretilmesi teşvik edilmektedir.

2. Merhabalar, Yarışma son teslim tarihinde bir değişikliğe gidildi mi? Yoksa sistemde görünen tarihte, yani 20 Martta mı teslim yapacağız?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Jüri ile yapılan süreç değerlendirme toplantısı sonucunda yarışma takviminde ve danışman jüri üyelerinde değişiklik yapılması ve ek bir metin yayınlanması kararı alınmıştır. Güncel takvim aşağıdaki gibidir:

Yarışmanın İlanı: 31 Ocak 2023
Salı Soru Sorma Son Tarih: 20 Mart 2023 Pazartesi, saat: 17:00
Soruların Yanıtlanması: 27 Mart 2023 Pazartesi
Ön Proje Yükleme Tarihi ve Başvuruların Kapanışı: 25 Nisan 2023 Salı, saat: 23:00
Dijital Kolokyum: 6 Mayıs 2023 Cumartesi
Son Proje Yükleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi, saat: 23:00
Jüri Değerlendirme Toplantısı: 8 Temmuz 2023 Cumartesi – 9 Temmuz 2023 Pazar Sonuçların Açıklanması: 25 Temmuz 2023 Salı
Atina Gezisi: Kasım 2023

3. Merhaba, Türkiye'de yabancı uyruklu yüksek lisans öğrencisiyim. Yarışmaya katılabilir miyim bireysel veya bir arkadaş ile?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Türü ve Şekli” başlıklı 2. maddesine göre yarışma, “Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.” Dolayısıyla Türkiye ve KKTC vatandaşı olmayan, yabancı uyruklu öğrenci ve mezunlar yarışmaya bireysel veya ekip üyesi olarak katılamazlar. Fakat Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip olan Mavi Kart Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlar yarışmaya katılabilmektedir.

4. Merhaba, yarışmaya Türkiye'de mimarlık eğitimi gören yabancı uyruklu öğrenciler de katılabilir mi?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Türü ve Şekli” başlıklı 2. maddesine göre yarışma, “Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.” Dolayısıyla Türkiye ve KKTC vatandaşı olmayan, yabancı uyruklu öğrenci ve mezunlar yarışmaya katılamazlar. Fakat Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip olan Mavi Kart Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlar yarışmaya katılabilmektedir.

5. Merhabalar, 3.1. Yarışmaya birey ya da ekip katılımı serbesttir. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşabilir. şartnamedeki bu kısma binaen; müellif kişiler haricinde katkısı olabilecek kişiler ekibe yardımcı ekip veya danışman olarak yazılabilir mi? Cevaplarsanız seviniriz.

Şartname’nin 3. maddesinde belirtilen Yarışma Katılım Koşulları doğrultusunda ekip üyeleri 3 kişiden fazla olamaz. Danışman, yardımcı vb. rollerde katılım sağlayacak ekip üyeleri dahil olmak üzere ekibiniz en fazla 3 kişiden oluşabilir.

6. Biz bir kaç mimarlık öğrencisi olarak, okulda bu dönem aldığımız Mimari Proje dersinde Ytong'un açtığı yarışma konusuna benzer bir konuyu çalışıyoruz. Bu kapsamda, derste halen üzerinde çalıştığımız proje ile yarışmaya katılmamızda bir sorun olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Proje yürütücüsü olan hocamızla görüştük ve kendisi açısından bir sorun olmadığını biliyoruz. Ayrıca proje yürütücüsü hocamızla katılmamızda sorun yoksa yarışmaya birlikte katılmak istiyoruz.

Yarışma Şartnamesi daha önce başka ortamlarda değerlendirilmiş, telif hakları müelliflerde olan projelerle katılımı sınırlamamakla birlikte çalışmaların yarışmaya özel olarak üretilmesi teşvik edilmektedir. Bu durumda proje dersinde çalıştığınız konu ile yarışmaya katılabilirsiniz.

Şartname’nin 3. maddesinde belirtilen Yarışma Katılım Koşulları doğrultusunda kuracağınız ekip ile yarışmaya katılabilirsiniz.

Şartnamenin 7.2. maddesine göre “Her yarışmacı ya bireysel ya da tek bir ekibin üyesi olarak katılım sağlayabilir.” Bu durumda stüdyo hocanız yalnızca bir ekibin üyesi olabilir.

Teslim Formatı ile ilgili sorular

1. Teslim dosyası için yarışmacılardan 50 mb boyutunu geçmeyecek tek bir yatay PDF DOSYASI istenmiş. Dosyayı birden fazla sayfa içerecek şekilde hazırlayabilir miyiz? Bu sayfaların ölçüleri hakkında bir bilgi var mıdır?

Şartname’nin 6.2 maddesine göre “Katılımcılar, fikir projelerini istedikleri medya türünde (çizim, render, video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum, blog vb.) hazırladıkları projelerini 50 MB’yi geçmeyecek tek bir yatay PDF dosyası halinde yarışmanın web sitesine yüklemelidir. Blog, video gibi farklı formatlardaki projelerin erişim bağlantıları PDF dosyasında iletilmelidir. Bu bağlantılarda kullanıcı adı, site uzantısı vb herhangi bir yerde katılımcı kimliğini ifşa edecek bir bilgi yer almamalıdır.”

Sayfa ölçüleriyle ilgili bir sınırlama getirilmemiştir, fakat sayfa boyutu, projelerin jüri tarafından dijital ekranlar aracılığıyla değerlendirileceği göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. PDF dosyası birden fazla sayfadan oluşabilir.

2. Merhaba, şartnamedeki bu maddeyi açar mısınız?
"Katılımcıların, kolokyum sergisinde projelerinin tanıtımında kullanılmak üzere 96 DPI çözünürlükteki 180 X 254 pixel ve 900 X 940 pixel ölçülerinde iki adet görseli dokümanlar ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir." Bu maddedeki görsel hangi türde olmalı? Render mı olmalı? Ya da hangi görsel isteniyor şu andaki mevcut konum mu?

Şartname’nin 6.4. maddesine göre katılımcılardan istenen “96 DPI çözünürlükteki 180 X 254 pixel ve 900 X 940 pixel ölçülerinde iki adet görsel” kolokyum sergisinde projelerin tanıtımı için kullanılacaktır. Görselin ifade biçimi (render, eskiz, fotoğraf vb.) yarışmacının tercihine bırakılmıştır. Ytong Akademi üzerinden geçmiş dönemlerde katılan projelerin kolokyum sergisinde nasıl yer aldıklarını inceleyebilirsiniz: https://www.ytongakademi.com/odullu-projeler.html

3. Merhaba, Paftaları İngilizce veya Türkçe istediğimiz dilde hazırlayabiliyor muyuz yoksa Türkçe olmak zorunda mı?

Şartname’nin 2. maddesine göre bu yarışma “Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.” Türkiye ve KKTC’deki eğitim kurumlarında resmi eğitim dili Türkçe veya İngilizce olduğu için pafta dili İngilizce ya da Türkçe olabilir.