Soru/Yanıt?

2019 Mimari Fikir Yarışması Soru/Yanıt?

2019 Mimari Fikir Yarışması Soru/Yanıt?

2019 Mimari Fikir Yarışması Soru/Yanıt PDF dosyasını şimdi bilgisayarınıza indirin. İNDİR

Tasarım / İçerik ile ilgili sorular

1. Ölçekli bir kat planı isteniyor mu?

Yarışma Şartnamesi 4 nolu “YARIŞMA SÜRECİ ve YÖNETİMİ” başlığında da belirtildiği üzere; “ekipler, fikir projesi tesliminde yükleyeceği medya türünde ve sunum tekniğinde serbesttir”. Projelerin tesliminde yarışmacılardan istenenler Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin 6. maddesinde belirtilmektedir. Buna göre “Yaratılan senaryo, fikir projesi kapsamında katılımcının seçeceği şekilde, yazılı ve görsel olarak net bir biçimde sunulmalıdır. Katılımcılar, fikir projelerini istedikleri medya türünde (çizim, render, video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum, blog vb.) 50 MB’yi geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine yüklemelidir.” Belirtilenlere göre kat planı hazırlanması, yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır.

2. Üniversiteye bağlı bir fakülte birimi mi yoksa bağımsız bir birim mi?

Yarışmanın konusu ve amacı Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin 1. maddesinde açıklanmaktadır. Bu açıklamaya göre süreç, yöntem ve program önerileri yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır. Şartnamenin Yarışma Süreci ve Yönetimi başlıklı 4. maddesine göre ise “Yarışma kapsamında katılımcılardan temaya ilişkin gerçek bir YER belirlemeleri, yer-mekân özelinde gerçek bir SORUNu tarif etmeleri ve devamında gerçekleşmeyecek bile olsa bir ÇÖZÜM üretmeleri beklenmektedir.”.

Yarışma B planı vurgusu ile öne çıkartıldığı gibi mevcut okulların ve onların dayandığı hiyerarşik düzenin eleştirisinden hareketle bugünün ve yarının önceliklerini daha iyi temsil bir alternatifi aramaktadır. Bu anlamda mevcut yapılar tamamen ya da kısmen kabul edilebileceği gibi, tamamen yok da varsayılabilir. Konu yarışmacıların sorun önceliklerine yönelik tanımları ile ilişkilidir.

3. Hangi yaş grubuna hitap etmeli?

Yarışmanın konusu ve amacı Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin 1. maddesinde açıklanmaktadır. Bu açıklamaya göre öneri, mimarlık eğitimine odaklanmalıdır:

4. “Plan: B Akıntıya Karşı Mimarlık Okulu” yarışması için çalışma parametrelerimiz adına (arazi, ölçü vs...) bir sınırımız var mı

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Süreci ve Yönetimi” başlıklı 4. maddesine göre “Yarışma kapsamında katılımcılardan temaya ilişkin gerçek bir YER belirlemeleri, yer-mekân özelinde gerçek bir SORUNu tarif etmeleri ve devamında gerçekleşmeyecek bile olsa bir ÇÖZÜM üretmeleri beklenmektedir. Katılımcılar, fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilirler.” Dolayısıyla yarışmacıların gerçek bir yer belirlemesi gerekmekle birlikte, arazi ve ölçü tercihleri yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır.

5. Projeyi bir distopya olarak, yani George Orwell’ın romanlarında karşılaştığımız bakış açısıyla tasarlayabilir miyiz

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Süreci ve Yönetimi” başlıklı 4. maddesine göre “Katılımcılar, fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilirler.” Projeye bakış açısı, yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır

6. Mimarlık eğitimi için önerileri henüz mimarlık fakültesi olmayan bir şehir için geliştirebilir miyiz? Gerçek bir mekandan bahsediliyor düşündüğüm yer için ileride bir mimarlık fakültesi açılacaktır ve fikirlerimiz ışık tutabilir.

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Süreci ve Yönetimi” başlıklı 4. maddesine göre “Yarışma kapsamında katılımcılardan temaya ilişkin gerçek bir YER belirlemeleri, yer-mekân özelinde gerçek bir SORUNu tarif etmeleri ve devamında gerçekleşmeyecek bile olsa bir ÇÖZÜM üretmeleri beklenmektedir. Katılımcılar, fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilirler.” Yer seçimi, yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır.

7. Yarışma içeriğine bağlı olarak bir sorum var; kurgulanan senaryo kapsamı bir spekülasyondan ibaret olup gerçekle somut bir zeminde kesişmemesi yarışma içeriğine ters düşebilecek bir durum mudur?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Süreci ve Yönetimi” başlıklı 4. maddesine göre “Yarışma kapsamında katılımcılardan temaya ilişkin gerçek bir YER belirlemeleri, yer-mekân özelinde gerçek bir SORUNu tarif etmeleri ve devamında gerçekleşmeyecek bile olsa bir ÇÖZÜM üretmeleri beklenmektedir. Katılımcılar, fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilirler.” Yarışma kapsamında gerçek bir yer belirlenmesi gerekmektedir. Diğer yandan kurgulanacak senaryonun spekülatif oluşu veya gerçeklikle kesiştiği zemin yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır.

8. Yarışmada seçebileceğimiz yer halihazırda bir mimarlık fakültesine yeni bir eğitim senaryosu hazırlamak mı yoksa boş bir alan seçip yeni bir mekanla beraber yeni bir kurgu oluşturmak mı?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Süreci ve Yönetimi” başlıklı 4. maddesine göre “Yarışma kapsamında katılımcılardan temaya ilişkin gerçek bir YER belirlemeleri, yer-mekân özelinde gerçek bir SORUNu tarif etmeleri ve devamında gerçekleşmeyecek bile olsa bir ÇÖZÜM üretmeleri beklenmektedir. Katılımcılar, fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilirler.” Yer seçimi, yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır. Bunun yanında şartnamenin 1. maddesinde, “süreç, yöntem ya da program önerilerinin mekân önerileri kadar değerli olduğu bu yaklaşım içinde katılımcılardan alternatif bir mimarlık eğitimi ve onun mekânsal altyapısını önermeleri beklendiği” ifade edilmektedir..

9. Var olan eski bir mimari üzerinde eklemeler veya çıkarmalar yapılarak düzenlemeler önerilebilir mi?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Süreci ve Yönetimi” başlıklı 4. maddesine göre “Yarışma kapsamında katılımcılardan temaya ilişkin gerçek bir YER belirlemeleri, yer-mekân özelinde gerçek bir SORUNu tarif etmeleri ve devamında gerçekleşmeyecek bile olsa bir ÇÖZÜM üretmeleri beklenmektedir. Katılımcılar, fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilirler.” Yer seçimi ve seçilen yerin yarışma konusuna göre yorumlanması, yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır.

10. Akıntıya karşı "bir" mimarlık okulu denince noktasal, "şurada" diyebileceğimiz bir mekan mı olmalıdır? Mimarlık eğitiminin mekanı tek ve noktasal mı olmalıdır, yöreye yayılarak birden fazla noktada -belki değişken noktalarda- bir mimarlık eğitimi mekan(lar)ı kurgulanabilir mi? Zaman zaman yere eklemlenen "yapı" olmayan mekan kurguları oluşturulabilir mi?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Süreci ve Yönetimi” başlıklı 4. maddesine göre “Yarışma kapsamında katılımcılardan temaya ilişkin gerçek bir YER belirlemeleri, yer-mekân özelinde gerçek bir SORUNu tarif etmeleri ve devamında gerçekleşmeyecek bile olsa bir ÇÖZÜM üretmeleri beklenmektedir. Katılımcılar, fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilirler.” Dolayısıyla gerçek bir yer seçilerek tasarımlar bu bağlama göre üretilmelidir. Diğer yandan yarışma konusu, katılımcıların yorumlarına açık bırakılmıştır. Yarışmacılar yer kavramını kendi sorun öncelikleri ve senaryolarına göre tanımlayacaklardır. Senaryo ile süreklilik gösteriyorsa birden fazla yer ve onlar arasındaki ilişki kurgusu ya da farklı mekan anlayışları içeren çözümler önerilebilir.

11. Yarışmanın konusunda belirtilen ‘‘Süreç, yöntem ya da program önerilerinin mekân önerileri kadar değerli olduğu bu yaklaşım içinde katılımcılardan alternatif bir mimarlık eğitimi ve onun mekânsal altyapısını önermeleri bekleniyor.’’ cümlesi bizim bir mimarlık okulu önerisini mekansal olarak kurgulamamızın yetmediğini söylüyor. Aynı zamanda alternatif mimarlık eğitiminden bahsetmemiz bunu metinlerimizde tartışıyor olmamız gerektiğinden bahsediyor değil mi?

Evet. Geliştirilecek alternatif mimarlık süreç, yöntem ve programlarının, mekansal yapılarıyla birlikte düşünülmesi ve önerilmesi gerekmektedir.

12. Şartnamede gerçek bir yer belirlememiz ve yer mekan özelinde gerçek bir sorunu tarif etmemiz gerektiği yazılmış. Bu çağın getirdiği (teknolojik, sosyal, çevresel, tüketim...) Sorunlar başlı başına yetmez mi? Yoksa mekanı kurgularken alana dair karşılaşacağımız iklimsel, sosyoekonomik vb şartları göz önünde bulundurmamız gerektiği mi belirtilmek istendi. Sorun kısmını biraz daha açabilir misiniz?

Bakınız: 10. sorunun cevabı.

13. Yer-mekan özelinde gerçek bir sorun tariflememiz isteniyor yarışmada. Bu sorun mimarlık okulunun sorunu mu olmalı yoksa herhangi bir sorunun işlenmesi mi olmalı?

Yarışmanın konusu ve amacının açıklandığı Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin 1. maddesine göre “...mimarların eğitimi üzerine düşünmeyi öneren bu yarışmada katılımcıların böyle bir okulun sadece nasıl olması gerektiğini değil; ne olduğunu, niye olduğunu ve nerede yapılıyor olduğunu unutmadan, bulunduğu coğrafyanın niteliklerine göre düşünmeleri de teşvik ediliyor.” Dolayısıyla tariflenen sorunlar, mimarlık disiplininin dışından olsa dahi mimarlık eğitimi ile nasıl ilişki kurulduğu detaylandırılmalıdır.

14. İlk teslim için bütün belgelerin teslim edilmesi mi gerekiyor?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Süreci ve Yönetimi” başlıklı 4. maddesine göre “Katılımcılar başvuru formunu doldurup, 3. ve 6. maddede belirtilen diğer belgelerle birlikte ön proje yüklemelerini 02 Aralık 2019, Pazartesi gününe kadar bu site (www.ytongakademi.com) üzerinden gerçekleştirmelidir.” Dolayısıyla ilk teslimde tüm belgelerin teslim edilmesi gereklidir.

15. Tasarlayacağım mimarlık okulunu belirli nitelikleri olan bir yapı çeşidiyle (ulaşım yapıları) ilişkilendirmek istiyorum. Var olan bir yapıyla (yapının yanında yer alması öngörülmektedir) ve yapının işlevleri ile bütünleşmiş bir okul yapısı tasarlayabilir miyim?

Bakınız: 9. sorunun cevabı.

16. Tasarlanacak olan mimarlık okulunun başka bölgelerde de uygulanabilir olması gerekmekte midir?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Süreci ve Yönetimi” başlıklı 4. maddesine göre “Yarışma kapsamında katılımcılardan temaya ilişkin gerçek bir YER belirlemeleri, yer-mekân özelinde gerçek bir SORUNu tarif etmeleri ve devamında gerçekleşmeyecek bile olsa bir ÇÖZÜM üretmeleri beklenmektedir. Katılımcılar, fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilirler.” Önerilen okulun başka bölgelere uyarlanabilir olması, şartnamede belirtilen gerekliliklerden olmamakla birlikte, yer seçimi ve seçilen yerin yarışma konusuna göre yorumlanması, yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır.

17. Bütünleşik bir süreklilikte kastedilen endüstriyel tasarımına kadar düşünülmüş bir konsept proje midir? Yoksa geliştirilebilir bir prototip midir?

Yarışmanın konusu ve amacının açıklandığı Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin 1. maddesinde geçen “Yapıların kendilerinin yanısıra mobilyadan aksesuara, kumaştan elektrikli aletlere kadar, pazarda büyük pay toplayan ürünlerin neredeyse tümü konut, işyeri ya da diğer mekânlarla bütünleşik bir süreklilik içeriyor.” ifadesi, yarışma kapsamında üretilecek projelerin sahip olması gereken bir özelliği değil, mimarlık ve tasarım disiplinlerinin tüketim kültürü ile kurduğu ilişkiyi açıklamaktadır.

18. Mit üretimi kadar mit çözücülüğününde önemsenmesinde kastedilen bakış açısının çözüme indirgenmiş hali sonuç ürün bazında eğitim programının önerisi de içermeli midir?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin 1. maddesine göre “Süreç, yöntem ya da program önerilerinin mekân önerileri kadar değerli olduğu bu yaklaşım içinde katılımcılardan alternatif bir mimarlık eğitimi ve onun mekânsal altyapısını önermeleri bekleniyor”. Yapılan bu açıklama, yarışma kapsamında mimarlık eğitimi üzerine geliştirilecek süreç, yöntem ya da program önerilerinin, mekansal öneriler kadar öneme sahip olduğunu belirtmektedir. Geliştirilecek alternatif mimarlık süreç, yöntem ve programlarının, mekansal yapılarıyla birlikte düşünülmesi ve önerilmesi gerekmektedir.

19. ''Gerçekleşmeyecek bile olsa'' demek amacın bunun üretimini yapmak olmadığını mı ifade ediyor (yine gerçekçi koşullarda) yoksa ütopyaların önünü mü açıyor?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Süreci ve Yönetimi” başlıklı 4. maddesine göre “Yarışma kapsamında katılımcılardan temaya ilişkin gerçek bir YER belirlemeleri, yer-mekân özelinde gerçek bir SORUNu tarif etmeleri ve devamında gerçekleşmeyecek bile olsa bir ÇÖZÜM üretmeleri beklenmektedir. Katılımcılar, fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilirler.” Yarışma kapsamında gerçek bir yer belirlenmesi gerekmektedir. Diğer yandan kurgulanacak senaryonun ütopya niteliğinde oluşu veya gerçeklikle kesiştiği zemin yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır.

Katılım Koşulları ile ilgili sorular

20. GSTMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunuyum. Mimar ekip arkadaşı olmadan katılım sağlayabilir miyim?

Yarışma Şartnamesi 3 nolu “YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI” maddesinde de belirtildiği gibi ekip başının mimar, kentsel tasarımcı ya da şehir ve bölge plancısı olması gerekmektedir. Ekip başı, ilgili alanlarda eğitimine devam ediyorsa (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenci belgesini; mezunsa mezun olduğuna dair diploma örneğini, başvuru sırasında ibraz etmesi gerekmektedir. Diğer iki ekip üyesi farklı disiplinlerden öğrenci veya mezun olabilir. Yarışmaya “Ekip Üyesi” olarak katılabilirsiniz.

21. Yarışmada ekip başı iç mimar olabilir mi?

Bakınız: 20. sorunun cevabı.

22. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunuyum. Şartnamede “Ekip başının mimar, kentsel tasarımcı ya da şehir ve bölge plancısı olması gerekmektedir.” yazıyor. Ekip başı olarak katılmak istiyorum. Projem kabul edilir mi?

Bakınız: 20. sorunun cevabı

23. Türkiye’de üniversiteden mezun olmuş yabancı birisi yarışmaya katılabilir mi?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Türü ve Şekli” başlıklı 2. maddesine göre yarışma, “Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.” Dolayısıyla Türkiye ve KKTC vatandaşı olmayan, yabancı uyruklu öğrenci ve mezunlar yarışmaya katılamazlar

24. Takımda Türkiye’de üniversiteden mezun olmuş yabancı birisi olabilir mi?

Bakınız: 23. sorunun cevabı

25. Şartnamede ekip başının mimar, kentsel tasarımcı ve şehir ve bölge plancısı olmak zorunda olduğunu yazmışsınız. Peyzaj mimarı kentsel tasarımcı adı altında mı yoksa mimar adı altında mı bulunuyor? Veya peyzaj mimarı ekip başı olabilir mi?

Bakınız: 20. sorunun cevabı

26. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Bu dönem Erasmus programı kapsamında Almanya TH KÖLN Mimarlık Fakültesi’nde eğitimime devam ediyorum. Yarışmaya Almanya’da yaşayan 2 Türk arkadaşım ile beraber katılabiliyor muyum?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin Yarışma Türü ve Şekli başlıklı 2. maddesine göre yarışma, “Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.” Yarışmaya Katılım Koşulları başlıklı 3. maddesine göre ise “Ekip başının mimar, kentsel tasarımcı ya da şehir ve bölge plancısı olması gerekmektedir.” ve “Diğer iki ekip üyesi farklı disiplinlerden öğrenci veya mezun olabilir.” Dolayısıyla tümünün Türkiye veya KKTC vatandaşı olduğu ve ekip başının mimarlık öğrencisi olduğu bir ekipte üyelerin yurtdışında yaşaması katılıma engel değildir. Katılabilirsiniz

27. Şartnamenizde yer alan "Ekip başının mimar, kentsel tasarımcı ya da şehir ve bölge plancısı olması gerekmektedir." ibaresinde peyzaj mimarı olmamasının sebebini sormak istedim?

Bakınız: 20. sorunun cevabı

28. Mimarlar odasına kayıt olmak gerekiyor mu?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nde Mimarlar Odası’na kayıtlı olma koşulu aranmamaktadır

29. ‘YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ’ kısmında “Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.” ibaresi dikkatimi çekti. Ancak katılım koşullarında Türk vatandaşlığı şartı aranıp aranmadığı yazmıyor. Çifte vatandaş olarak dünyaya geldiğim halde Japonya çifte vatandaşlığı kabul etmediğinden dolayı reşit olduğumda Japon vatandaşlığını seçtim ve Türkiye’deki haklarımın (seçme ve seçilme hakkı dışında) devamlılığı adına da mavi kart aldım. Vatandaşlıkla ilgili yazan kısmın projenin ödül alığı durumda vize gibi resmi süreçlerden dolayı yazıldığını düşündüm ancak katılım koşullarında yazmadığı için emin olamadım. Almanya da Japon pasaportu gibi bazı pasaportlardan vize istemeyen birçok ülkeden biri. Koşulların uygun gittiği halde Türkiye’de öğrenim gören bir mimarlık öğrencisi olarak bu yarışmayı kaçırmak istemediğimi belirtmek isterim. Sonuç olarak yarışmada Türk vatandaşlığı şartı aranıyor mu bunu öğrenmek istedim?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin Yarışma Türü ve Şekli başlıklı 2. maddesine göre yarışma, “Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.” Bu maddeye göre yarışma Türkiye ve KKTC vatandaşlarının katılımına açıktır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip olan Mavi Kart Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlar da yarışmaya katılabilmektedir.

30. Peyzaj mimarları ya da peyzaj mimarlığı öğrencileri katılamıyor mu acaba? katılamıyorlarsa neden katılamıyorlar? Şehir bölge planlama bölümü ve kentsel tasarım bölümü varken üstelik? Peyzaj mimarlarından da etkileyici fikirlerin çıkacağından eminim?

Bakınız: 20. sorunun cevabı

31. Yarışmaya iç mimarlık ve çevre tasarımı öğrencileri de katılabiliyor mu?

Bakınız: 20. sorunun cevabı

32. . 'Plan B: Akıntıya Karşı Bir Mimarlık Okulu' yarışmasının katılım koşullarında 'Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabiliceği...' şeklinde belirtilen ön koşul Mavi Kartlı kişiler için de geçerli mi? Mavi Kartlıyım, yarışmaya katılabilir miyim?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin Yarışma Türü ve Şekli başlıklı 2. maddesine göre yarışma, “Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.” Bu maddeye göre yarışma Türkiye ve KKTC vatandaşlarının katılımına açıktır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip olan Mavi Kart Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlar da yarışmaya katılabilmektedir.

33. Plan B: Akıntıya Karşı Bir Mimarlık Okulu konulu 2019 Ytong Mimari Fikir Yarışması’na Türkiye’de (İstanbul Teknik Üniversitesi) mimarlık eğitimi görmekte olan yabancı uyruklu (Oturum izni ve yabancı TC Kimlik numarası olan Azerbaycan vatandaşı gibi) öğrencilerin de katılması mümkün müdür acaba?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin Yarışma Türü ve Şekli başlıklı 2. maddesine göre yarışma, “Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.” Bu maddeye göre yarışma Türkiye ve KKTC vatandaşlarının katılımına açıktır. Türkiye Cumhuriyeti Yabancı Kimlik Numarası’na sahip olan bireyler de yarışmaya katılabilmektedir.

34. Ben Türkiye'de okuyan yabancı bir öğrenciyim yarışmaya katılmak istiyordum ancak şartnamede sadece Türkiye veya KKTC vatandaşlarının katılabileceği şartı yer almaktadır. Yarışmaya katılabiliyor muyum?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin Yarışma Türü ve Şekli başlıklı 2. maddesine göre yarışma, “Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.” Bu maddeye göre yarışma Türkiye ve KKTC vatandaşlarının katılımına açıktır. Türkiye Cumhuriyeti Yabancı Kimlik Numarası’na sahip olan bireyler de yarışmaya katılabilmektedir.

35. Katılım koşulu için şu ibareyi gördüm: Ekip başının mimar, kentsel tasarımcı ya da şehir ve bölge plancısı olması gerekmektedir. Biz 2 kişilik ekibiz ben (iç mimarım) ve arkadaşım grafik tasarımcı, biz bu şekilde yarışmaya katılabiliyor muyuz? Benim iç mimar oluşum yeterli midir?

Bakınız: 20. sorunun cevabı. Siz ve arkadaşınız yarışmaya “Ekip Üyesi” olarak katılabilirsiniz.

Teslim formatı ile ilgili sorular

36. Şartnamede Yarışmanın Türü ve Şekli başlığı altında "Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır." ibaresi yer alıyor. Fakat yarışmada iki kez yükleme yapılacağı ve dijital kolokyum ile juri değerlendirmesinin olacağı ifade ediliyor. Tek aşamalı olarak ifade edilince ön yüklemede görseller haricinde ikinci yüklemede ek görseller kullanamıyor muyuz yoksa geliştirme sürecinde ek görseller kullanabilir miyiz? Tek aşamalı yazması karışıklık yarattığı için sormak istedik?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Dijital Kolokyum” başlıklı 5. maddesinde belirtildiği üzere “Yarışmacılar, 30 Ocak 2020 tarihine kadar dijital kolokyum sayesinde edindikleri görüşleri değerlendirmekte ve fikir projelerini geliştirmekte serbesttir.” ve “Geliştirilen fikir projeleri 30 Ocak 2020 tarihine kadar, daha önce atanmış rumuzlar aynı tutularak sisteme tekrar yüklenebilir. Değerlendirmede bu yüklemeler dikkate alınacaktır.” Dolayısıyla projelerin dijital kolokyumda alınan yorumlarla geliştirilmesi ve üretilen yeni malzemelerle güncellenerek yüklenmesi serbesttir.

37. Fikir yarışması kapsamında yazılı mı yoksa görsel (çizim) içeren bir proje ile mi katılacağımızı tam olarak anlayamadığım için yazmak istedim. Biçimsel olarak nasıl bir şey bekleniyor?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Süreci ve Yönetimi” başlıklı 4. maddesine göre “Katılımcılar, fikir projesi tesliminde yükleyecekleri medya türünde ve sunum tekniğinde serbesttir.” Şartnamenin “Yarışmacılardan İstenenler” başlıklı 6 numaralı maddesine göre ise “Katılımcılar, fikir projelerini istedikleri medya türünde (çizim, render, video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum, blog vb.) 50 MB’yi geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine yüklemelidir.” ve “Yaratılan senaryo, fikir projesi kapsamında katılımcının seçeceği şekilde, yazılı ve görsel olarak net bir biçimde sunulmalıdır.” Diğer bir yandan da “... yüklenen dokümanlara PDF formatında hazırlanmış, seçilen mekânı, senaryoyu, vizyonu, fikir ve proje sürecini anlatan ve en çok 2 A4 sayfası uzunluğunda bir proje özeti de eklenmelidir.” Dolayısıyla projenizin sunum formatıyla ilgili karar yarışmacılara bırakılmıştır, ancak proje özeti hazırlanması, projenin yazılı olarak burada anlatılması zorunludur.

38. Projenin teslimi ve anlatım şekli nasıl olmalı? Dijital bir pafta mı? Boyutları nedir?

Bakınız: 37. sorunun cevabı

39. Ön proje ve son proje teslimlerinde pafta sayısında bir kısıtlama var mı?

Bakınız: 37. sorunun cevabı

40. Pafta boyutlarında özgür müyüz? yoksa standart bir pafta ölçüsü var mı?

Bakınız: 37. sorunun cevabı

41. Final tesliminde pafta üzerinde rumuz belirtecek miyiz? Belirteceksek bir standardı var mı?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin “Yarışma Süreci ve Yönetimi” başlıklı 4. maddesine göre katılımcılar, fikir projesi tesliminde yükleyecekleri medya türünde ve sunum tekniğinde serbesttir. Şartnamenin “Yarışmacılardan İstenenler” başlıklı 6. maddesine göre teslim edilen her medya türünün ve A4'lerin sağ üst köşesinde "2019 YTONG Mimari Fikir Yarışması” ve yarışmacının kendi belirleyeceği “Proje Adı” bulunmalıdır. Yüklenen dokümanların dijital isimlerinde ve içeriklerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması yasaktır. Yüklemeler PDF, Word, PowerPoint, jpeg, avi, mp3, mp4 formatlarında olmalıdır. Çok parçadan oluşan projeler, birleştirilmiş tek bir başvuru şeklinde olmalıdır. Yüklemelerde dosya adı olarak kendi belirledikleri “Proje Adı”nı kullanmaları gerekmektedir.

42. Sunum tekniği serbest diye belirtilmiş. Buna el çizimi, eskiz dahil mi?

Projelerin tesliminde yarışmacılardan istenenler Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin 6. maddesinde belirtilmektedir. Buna göre “Yaratılan senaryo, fikir projesi kapsamında katılımcının seçeceği şekilde, yazılı ve görsel olarak net bir biçimde sunulmalıdır.” ve “Katılımcılar, fikir projelerini istedikleri medya türünde (çizim, render, video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum, blog vb.) 50 MB’yi geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine yüklemelidir.” Sunum tekniği olarak el çizimi ve eskiz kullanımı da yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.

Genel sorular

43. Proje hakkında ayrıntılı bilgi verir misiniz? Ve nereden başvurabilirim?

Ytong Mimari Fikir Yarışması hakkında ayrıntılı bilgiye www.ytongakademi.com adresinden yarışma şartnamesini indirerek ulaşabilir ve başvurunuzu aynı site üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

44. Yarışmanın ilanı bize biraz geç ulaştı. Ön başvuru için süre iki aydan az, ikinci başvuru için iki ay. Bu durumda ilk başvuruda daha kavramsal bir sunum teslim edip, ikinci başvuruda detaylandırılabilir mi?

Evet. Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin 5. maddesine göre “Yarışmacılar, 30 Ocak 2020 tarihine kadar dijital kolokyum sayesinde edindikleri görüşleri değerlendirmekte ve fikir projelerini geliştirmekte serbesttir.” ve “Geliştirilen fikir projeleri 30 Ocak 2020 tarihine kadar, daha önce atanmış rumuzlar aynı tutularak sisteme tekrar yüklenebilir. Değerlendirmede bu yüklemeler dikkate alınacaktır.” Dolayısıyla ön proje tesliminde sisteme yüklenecek projelerin detaylandırılması, yarışmacıların inisiyatifine bırakılmıştır. Jüri nihai değerlendirmesini, 30 Ocak 2020 tarihine kadar sisteme yüklenen projeler üzerinden yapacaktır.

45. İkinci başvuruda, ekip üyelerinde ekleme/çıkarma yapılabilir mi?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin Yarışma Türü ve Şekli başlıklı 2. maddesine göre yarışma, “Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.” Yarışma Süreci ve Yönetimi başlıklı 4. maddesine göre “Katılımcılar başvuru formunu doldurup, 3. ve 6. maddede belirtilen diğer belgelerle birlikte ön proje yüklemelerini 02 Aralık 2019, Pazartesi gününe kadar bu site (www.ytongakademi.com) üzerinden gerçekleştirmelidir.” Dolayısıyla ilk teslimde tüm belgelerin teslim edilmesi gereklidir. İkinci aşamada ekip üyelerinde değişiklik yapılamaz.

46. Fikir projesi yarışması olduğu için, yarışmada "yeni bakış açısı" getirmek, "uygulanabilirliğe" tercih mi edilir, yoksa her iki koşulda da optimum mu aranır?

Ytong Mimari Fikir Yarışması Şartnamesi’nin 1. maddesine göre “Süreç, yöntem ya da program önerilerinin mekân önerileri kadar değerli olduğu bu yaklaşım içinde katılımcılardan alternatif bir mimarlık eğitimi ve onun mekânsal altyapısını önermeleri bekleniyor”. Yapılan bu açıklama, yarışma kapsamında mimarlık eğitimi üzerine geliştirilecek süreç, yöntem ya da program önerilerinin, mekansal öneriler kadar öneme sahip olduğunu belirtmektedir. Geliştirilecek alternatif mimarlık süreç, yöntem ve programlarının, mekansal yapılarıyla birlikte düşünülmesi ve önerilmesi gerekmektedir.